Úvodní stránka
Kontakt
Redakce:

   [ Pavel Kotrla ]
   [ Jiří Hrabal ]
   [ Jakub Chrobák ]
   [ René Kočík ]
   [ Dalibor Malina ]
   [ Milan Orálek ]
   [ Martin Škabraha ]

Projekty:

   [ Potápěč ]
   [ Scriptorium ]
   [ A. S. Puškin ]
   [ Bartoš Vlček]
   [ Atlantida ]
   [ JVP ]

Archiv:

   [ HTML ]
   [ PDF ]

Ostatní:

   [ Autoři ]
   [ Napsali o Textech ]
   [ Výroční večírky ]
   [ Knihovnička ]

Hledat v Textech:
FreeFind

 

[pak] blog pavla kotrly

Poetično Michala Jareše

potápěč

Lidé v okolí

 

TEXTY č. 36 (ZIMA 2004-05)

[úvodník][próza][poezie][překlad] [recenze][rozhovor]
[comics][jen tak ]

POEZIE

Ludmila Vráželová: Z valašských moudrostí

Leo Hruda

Jiří Korbel

Yveta Shanfeldová


Ludmila Vráželová: Z valašských moudrostí

Život je nekdy tajak žebř do kurníka,
takéj tak krátký a aj podělaný.

Umíja dvě řeči,
jednu nahlas, druhú potichu.

S hlúpým sa nedomluvíš,
se soplivým nenajíš.

Nechajte starosti slépkám,
ty sú na to, aby sa staraly.

Spješéj dostaneš od Valacha kobylu,
než od Hanáka kobylinec.

Neviděl ho jakživo a předtím nigdy.

Gde sa kúří – kuř,
gde sa pije – pij,
ale gde sa něco dělá,
odéjdi, abys nezavazál.

Ten, gdo lže, umí o jednu řeč vjecéj.

Co má střízlivý na srdcu,
to má opilec na jazyku

Slovo není pantok.


Leo Hruda

Ranní špička

V rozespalém autobuse
polohlasné hovory
o včerejším utkání,
polovina tváří skrytá
za novinovými závoji.

Zelená je tráva
a rudá jsou práva.

Porucha klimatizace v n. p. Zora Olomouc

Dnes jsem poprvé poznal,
co je to vlastně peklo.
Peklo totiž nejsou
pokaždé ti druzí.

Skutečné peklo
je tovární hala,
naplněná do výše pasu
třiceti tisíci roztavenými
čokoládovými čerty.

Bynda (Hostinec u Bystřičky)

Dám si eště jedno,
lidi kolem blednó,
dám si eště druhé,
brzo budu tuhé.

Leo Hruda (1935-1988), zapomenutý všestranný génius, představitel poválečné olomoucké bohémy, kterého představil Michal Jareš v pásmu v Aluzi 1/99. Uvedené básně pocházejí ze sbírky Levý závit, vydané v roce 1969 Vlastivědným muzeem ve spolupráci se Závodním klubem Moravských železáren v nákladu 80 výtisků.


Jiří Korbel

polední zvony

polední zvony dnes
	  zpívají zpožděny
	  za tmy
	  a bez obecenstva

čekají až nějaký zbloudilec
	  rozsype zrní v své tužby
	  a zatleská...
	  pak

polední zvony dnes
	  možná
	  že čekajíce na východ slunce
	  přece jdou napřed

v září člověk nikdy neví...


bude večer

bude večer
letní melancholie
přivezený dým smutku

tři malá děvčata
splétají věnce z pampelišek
a řeka daleko

chtěl bych tu prostřední
pohladit po tváří
a říci jí:        až povyrosteš
		    budu tě milovat
		    i když mě nikdy neuvidíš
		    měj mě navždy v srdci

řekni pak ty
svému prvnímu 
chlapci:         někde na trávě sedí
		    zasněný muž
		    vzdáleností se milujeme

		    jsem jeho věčná láska
		    božsky probuzený obraz
		    doriana greye neopálený ideál
		    měkce bělostné kůže

ať nežárlí
dnes nechci nic víc
	 

Yveta Shanfeldová

ČEKÁNÍ
Trápení je dláto,
když prší, nejde stavět, nic nejde
nainstalovat na dům.

Zvuk deště a dlát,
a vůně. Zvuk trápení.

Večer je slyšet svět,
zabydluje se
v korunách stromů,
zvuky hnízdí v kmenech,
které se rozrůstají
po staveništích.

Ve tmě se všude staví,
kroky se nezdráhají,
světla tramvají mizí
v blízkosti zvučné vůně.
20. října 2004

* * *
Listí odpoledne.
Ze žulové
obruby chodníku
cítím v ústech krev.

Slova pusa a polibek mě mírně
ale zřetelně kopnou
do žaludku, z vůně podzimní minuty
bezděčně roztahuji prsty.

Je možné vecpat
si celý říjen do úst,
zakrýt oči větrem,
sprchnout čekáním,
přivinout se k betonu,
milovat se vlhkým klínem.

Celý zduřelý někde na stráni,
kde, jak řekla Josefína,
není nic.
14. října 2004

NÁVRAT
Kus světadílu na zahradě za domem,
podzim měří své kroky,
každý den je neděle,
štěrkem vysypaná
chvíle. Chodníky podél prudkých
spádů, nedělní beton starých zdí.

Dech prázdnoty omamuje nejvíc,
opasek kolejí a fungující linka.
Ale ti, na které myslím, jsou zamčeni
ve svých bytech, jejich soukromí
ohlušuje, zdrcuje.

Nebe – deštník osamění,
těsně před setměním si vzpomenu na starý
kaktus, který jednou rozkvetl.
20. září 2004

SEDMNÁCT HODIN PŘEMÝŠLENÍ
Shluky ticha odpovídají
na nevyřčenou otázku.

Rozvrh se válí
na lavičce při náměstí,
vítr počítá.

Ostrovy,
palčivá hrudní schránka
v divokých výškách.

Tohle odpoledne se
často opakuje,
na schodech,
nebo cestou přes most.
3. listopadu 2004

* * *
Šla jsem na snídani
se stosedmdesátikilovou kamarádkou.
Selhávání je nad prosté lhaní,
i když nakonec vše selhává.

Povídaly jsme si o citlivých místech,
Sandy má sedm dětí.
Sedm citlivých míst.
Čouhají ze všech stran její
neforemné osoby, děti a místa
a zuřivá bezbrannost.
Ale ne bezmocnost.

Myslím, že každý z nás
vystavuje své selhání na odiv
jako to dělá Sandy svými sto sedmdesáti kily,
sedmi dětmi a omeletou k snídani.
22. září 2004