MOJMÍR TRÁVNÍČEK

Současná nejmladší básnická generace na Vsetínsku má odlišné starosti, a i když tíhne až překvapivě k rodným místům už tím, že se umělecky realizuje ráda na stránkách pozoruhodného vsetínského čtvrtletníku Texty, nemíní tuším manifestovat žádný okázalý básnický program, tím méně pěstovat nějaké regionální kulty. Tím ryzeji a jadrněji působí tato mužná, sentimentality prostá mladá poezie tam, kde se potkává s domovem, např. ve skácelovsky ztišených verších Radka Václavíka (1976, Halenkov), v drsnější poezii a deníkové próze Reného Kočíka (1975, Vsetín), poučeného o folkloru překládáním ukrajinské a ruské lidové poezie, nebo v lapidárním výrazu nadějného Pavla Kotrly (1974, Vsetín). Poněkud stranou zraje moudrá poezie meziříčského rodáka Zdeňka Volfa (1957), vyrůstající z konkrétní účasti na přírodním dění s dobytkem a v domácnosti (Řetězy a ptáci, 1999; K svému, 2000).

Okres Vsetín; Rožnovsko - Valašskomeziříčsko - Vsetínsko
(Vlastivěda moravská, 68. svazek) / 2002, str. 574