LENKA PLAČKOVÁ

Texty s příchutí Ruska, ale i kozího namlouvání

VSETÍN (pla) - O cestě do Ruska, kozích námluvách i nevšedních událostech v tichu horského průsmyku vypráví dvacáté číslo literárního čtvrtletníku Texty.

Více než sto let uplynulo od léta 1896, kdy se tehdejší dopisovatel německy psaného deníku Politika Vilém Mrštík vydal do Ruska. „Zápisky z jeho cest vyšly ve zmíněném periodiku, ale pak na dlouhou dobu upadly v zapomnění. Publicista René Kočík je oprášil, zdařile je doplnil vlastními postřehy a předložil k posouzení čtenářům jubilejních Textů," přiblížil Pavel Kotrla. Zpět z daleké ciziny pak vrací imaginární cestovatele vyprávění Bohumila Zbránka o staříčkovi, který vedl kozu k capovi. Výbušná směs jadrné valašštiny dekoruje dobře propracovanou zápletku, která rozesměje i zarputilé škarohlídy.

Štědré jsou dvacáté Texty i k příznivcům poezie. Vedle Václavy Veselé, Zdeňka Volfa a Daniela Rušara přispěl tentokrát příslovečnou špetkou do mlýna i desetiletý žák Základní školy Na Rybníkách Martin Štěpánek. Poetikou jsou naplněny i překlady maďarského prozaika Ádáma Bodora a ruského rockera a textaře Viktora Coje. Jak už bývá dobrým zvykem, nechybí v útlém svazku Textů ani recenze. Na paškál si tentokrát vzal Pavel Kotrla osmnácté číslo časopisu Živel. „Marná sláva, nějak se nemohu zbavit dojmu, že Živel už není tím, čím býval. Nějak se ztrácí živelnost, okruh témat se zužuje. Ale snad se jedná jenom o krátkodobou indispozici," dedukuje Kotrla. O něco lépe vyšel z kritiky Erika Gilka ostravský autor Jan Balabán i se svou novou knihou Černý beran. „Nezbývá než konstatovat, že Balabánovi se postup od kratších prozaických útvarů k delším zcela jistě zdařil, " uzavřel Gilk.

Samotné autory jubilejních Textů lze pochválit nejen za nabízenou literární všehochuť tištěné podoby, ale také za kvalitní internetovou podobu čtvrtletníku. Na stránce www.inext.cz/texty může čtenář nalistovat kromě galerie předcházejících výtisků také další projekty, kterými se nápaditý kolektiv autorů zabývá.

Valašské noviny 27. března 2001, str. 7