DAVID NESNÍDAL

Solidní nejistota

Článek pojednává o celkově nejisté situaci většiny literárních časopisů
na přelomu let 2002-2003

POZOR! Jednotlivé odkazy na stránky článku směřují na obrázky JPG
o velikosti cca 275 kB. Proto mějte trpělivost při jejich načítání.

Mladý svět, 3/2003, str. 28 - 31