RENÉ KOČÍK

Texty podruhé

Ke konci letošního studeného července se na pultě knihkupectví Malina dlouho neohřálo 2. číslo literárního čtvrtletníku autorů Vsetínska s názvem Texty. U příležitosti letního vydání časopisu nám o něm něco více pověděl jeden z jeho tvůrců Pavel Kotrla.

Co bylo podnětem k založení literárního periodika ve Vsetíně?
„Prvotní podnět byl pravděpodobně dán poetickým večírkem, který se uskutečnil vloni na podzim v kavárně Pod klenbou. Myšlenka samotná se objevila sice o něco spíše, ale k její realizaci došlo až na jaře letošního roku.“
V úvodníku 1. čísla časopisu se mluvilo o hledání jeho koncepce. Jaká je situace nyní? Je možno řazení profilové osobnosti čísla nebo portrétu na poslední dvoustraně považovat za stálé rubriky?
„První číslo bylo poněkud poznamenáno časovou tísní a dětskými chorobami. Nicméně s těmito dvěmi rubrikami se počítalo už v prvopočátcích a objeví se i následujících číslech. Profilové osobnosti dvou následujících čísel známe už teď a obsah podzimního portrétu snad také.“
Jaké by mělo být další zaměření časopisu?
„Naším cílem je poměrně velkou část časopisu i nadále věnovat poezii, a to jak původní, autorské, tak i překladové. Chtěli bychom mapovat i výtvarné dění v našem okolí. Základy se nám snad již podařilo položit. Bohužel toto se nám zatím nedaří v hudbě. Okruh autorů a spolupracovníků není příliš široký. Věřím, že postupem času se rozšíří, nová jména by se měla objevit i v následujícím čísle. Nicméně nejsme spojeni žádným programem, nejsme ani generačním seskupením. I z toho vyplývá volná a různorodá koncepce časopisu. Chtěli bychom vytvořit kulturní revui, v jejímž popředí by stála literatura, jmenovitě poezie.“
V jakém nákladu jsou texty vydávány a kdo se na jejich vzniku podílí finančně?
„Co se polygrafické úrovně časopisu týče, pohybujeme se na amatérské úrovni. Je to dáno především ekonomickou stránkou. Při profesionálním tisku a při stávajícím nákladu okolo 200 kusů by se časopis stával neprodejným a i finanční krytí, za které vděčíme knihkupci a spoluautorovi Daliboru Malinovi, by bylo neúnosné. Nad profesionálním grafickým vzhledem se budeme zamýšlet až podle případného dalšího ohlasu. Zatím se musíme zaměřit na zkvalitnění obsahu a na zaplnění většího počtu tiskových stran.“ Bude další vydávání spojeno s jinými aktivitami, např. pořádáním literárních večerů, autorských čtení?
„Ano. K podzimnímu číslu chystáme autorský večírek, na kterém by se měla představit většina spolupracovníků časopisu. Výhledově připravujeme i další události, ale o těch je zatím příliš brzy hovořit.“ Děkuji za rozhovor

Vsetínské noviny, pondělí 9. 9. 1996, č.14, roč. 6, str. 3