Časo-piso... Ondřeje Horáka

...
A máme tu další, v pořadí již osmnácté číslo oblíbeného literárního časopisu Texty. Kdo si objedná deset kusů tohoto čísla, může strávit společně se členy redakce ve vybraném dni hodinu os pěti do šesti ráno. Kdo by odolal? V tomto čísle najdeme básně Jakuba Chrobáka a Vojtěcha Kučery, rozhovor s Bogdanem Trojakem o internetu, recenze Jakuba Grombíře dvou knih slovenského básníka Martina Habaje a dvě recenze Marka Petrů, jedna o Krupičkově Flagelantské civilizaci a druhá o knize Roberta Foleyho Lidé před člověkem. Ale i takováto nálož je nic proti již dnes proslulému středu tohoto časopisu, totiž Jarešovu komiksu, kde mi hrdina neodbytně připomíná kubánskou volejbalistku Torresovou, nevlastní sestřenici Václava Kahudy, prozaika.
...

Tvar č. 17/2000, str. 17