VÁCLAV BURIAN

Čtenář časopisů

TEXTY 26/2002 Aspoň čtyři verše chorvatské Lany Derkačové: „Narážíš na podivuhodný výjev: / andělé nakládají celou noc do uhlí / aby se ráno mohlo rozprýštit / do vodotrysku světla.“ Díky recenzím si chci přečíst slovenskou knihu Olivera Bakoše Katedra paupológie (LCA, Levice 2001) a slovinské povídky Andreje Blatnika Proměny kůží (Periplum, Olomouc 2002).

Literární noviny (příloha Nové knihy), 21. října 2002, str. IV