VÁCLAV BURIAN

Čtenář časopisů

TEXTY 24/2001-02 Až teď se mi dostalo do rukou toto číslo vsetínského čtvrtletníku. Snad je zatím poslední, snad ne, takový literární dvaatřicetistránkový časopis úzkého vysokého formátu se samozřejmě na žádnou distribuční firmu ani obracet nemůže. Kam doputuje, tam je. Setkáváme se v něm se jmény, která známe třeba z Tvaru či Aluze, i se jmény méně známými. Zmiňme se aspoň o rozhovoru, jejž vedl Pavel Kotrla (tady jsem si dovolil opravit své jméno - pozn. PK) se spoluautorkou Literárního slovníku severní Moravy a Slezska Ivou Málkovou, která vysvětluje mj. kritéria, podle nichž užitečná příručka vznikala. Dočítáme se, že slovník má také internetovou verzi, která obsahuje i ta jména, která se nedostala do jeho podoby tištěné.

Literární noviny, 6. května 2002, str. 16