Alena Blažejovská

Festival Literární květen 2003

Ve dnech 20. - 23. května proběhl ve Zlíně druhý ročník festivalu Literární květen. Akci pořádali studenti Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati, kteří dokázali pozvat 30 hostů - básníků, spisovatelů, literárních kritiků a historiků i nakladatelů - a potěšit tak více než 1 800 návštěvníků autorských čtení, besed a happeningů.

Mimořádný zájem vzbudila poetická čajovna s Ludvíkem Kunderou, beseda o erotice v literatuře a večer autorského čtení na téma alkohol, hospoda a literatura v Hostinci Pod lipou. Kromě odpoledních a večerních akcí se ve Zlíně a Otrokovicích konala vždy dopoledne setkání spisovatelů se středoškolskými studenty. Což o to, autorská čtení, besedy a koncerty nabídl nedávno v Brně také festival poezie Potulný dělník na Skleněné louce. Na zlínské akci je pozoruhodné především to, že čtyřdenní festival zorganizovali sami studenti Univerzity Tomáše Bati a že na pátek 23. května sezvali (dopoledne do Kafírny Archa, odpoledne do Krajské knihovny Františka Bartoše) redaktory celkem jedenácti literárních časopisů z Čech, Moravy a Slezska. V příjemném prostředí Kafírny a knihkupectví Archa se sešly redakce literárních časopisů samy mezi sebou. Jak poukázal moderátor besedy Jiří Trávníček, ne všichni redaktoři se navzájem znali, a tak si mohli úvodem říci, že "smyslem setkání je setkání". Organizátoři navíc pozvali vzácného hosta - literárního historika a editora Mojmíra Trávníčka. Jeho přednáška o historii literárních časopisů byla natolik osobně laděná, že se podobala spíš fejetonu k ranní kávě.

V Krajské knihovně Františka Bartoše pak přítomní redaktoři představili své literární časopisy veřejnosti. O vsetínském časopise Texty promluvil jeho šéfredaktor Pavel Kotrla, Jiří Hrabal, též spolupracovník Textů, představil jiný "svůj" časopis, olomouckou Aluzi. Z komorních literárních periodik byl na festivalu Literární květen uveden například i zlínský časopis pro poezii Psí víno, zastoupený Jaroslavem Kovandou. Liberecké listy představil Otto Hejnic, Vladimír Novotný promluvil o časopise Intelektuál. Básník Vojtěch Kučera hovoří o stále známějším časopise Weles a připomněl, že v knihovničce Welesu vyšla i básnická sbírka Víta Slívy Bubnování na sudy, která nedávno získala cenu Magnesia Litera za poezii. Z velkých literárních časopisů na festivalu Literární květen nechyběl brněnský Host. Lehké pobavení v sále vzbudilo vystoupení Magdalény Platzové, zástupkyně pražských Literárních novin:

Magdaléna Platzová hovoří na festivalu Literární květen o Literárních novinách | AUDIO

Nebýt tíživé finanční situace, která způsobuje, že většinu literárních časopisů jejich redaktoři vytvářejí ve svém volném čase a zadarmo a že ti ostatní žijí v neustálé nejistotě, zda za rok opět dostanou finanční injekci, zdálo by se, že vše funguje. Téměř všechny literární časopisy mají své webové stránky, čtenářů prý není málo vzhledem k počtu obyvatel, ale pouze vzhledem k tomu, kolik odběratelů by mohlo časopis udržet při životě bez dalších dotací. Potřebnou záchytnou síť literatuře tyto časopisy vytvářejí a, jak upozornil Ivan Binar, i reklamní agenti v nich najdou nějaký ten díl duševního vlastnictví, který si lze bezplatně půjčit. Časopisy nezanikají, dokonce vznikají nové anebo obnovené, jak dosvědčil za nakladatelství Vetus Via Jaroslav Erik Frič, který anoncoval nové číslo revue BOX, které bude představeno v říjnu 2003 v brněnském klubu Skleněná louka.

Portál Českého rozhlasu, 3. června 2003