Jihovýchodní pošta – na úvodní stranu

Další

Tipy Jihovýchodní pošty

Již více než tucet svazků čítá edice Dílo Jakuba Demla, vydávaná v nakladatelství Vetus via.
Ivo Harák vydal před nedávnem knihu Nepopulární literatura, která je shrnutím jeho recensních textů a literárních zamyšlení z posledních let. Kniha má 164 stran a byla vydána v CKK sv. Vojtěcha (edice Elipsa) v Ústí nad Labem. Zájemci o knihu se mohou obrátit na redakci Jihovýchodní pošty.
Nová adresa internetové stránky vsetínského časopisu Texty: www.inext.cz/texty
Krom Textů, tradičních oddílů Scriptorium a Potápěč je zde nově k nalezení také olomoucký časopis Aluze, který přináší na poměrně velké ploše příspěvky z oblastí literatury, filosofie a kritického myšlení.
Na adrese: www.mujweb.cz/kultura/vaclav_pinkava/index.htm je umístněna kvalitně připravená stránka významného českého spisovatele Jana Křesadla. Zájemcům přináší řadu textů a informací o spisovateli, upozornění na jeho nově vycházející knihy, seznam kritických ohlasů včetně odkazů na ohlasy na internetu. Stránka může posloužit i jako inspirace pro každý podobný projekt.
Internetová stránka známé rockové skupiny: www.leningradcowboys.fi
Po delší odmlce vyšlo nové číslo časopisu Weles. E-mail: vojta@porthos.geogr.muni.cz
Ve Zlíně vyšlo druhé vydání národopisné studie Vincence Vozara Sobůlky, o které psal Jakub Grombíř v minulém vydání Jihovýchodní pošty. Kniha má 363 stran, obsahuje čb. i barevné fotografie. S vydavatelem nemáme žádný kontakt, o vydání knihy se píše v časopise Malovaný kraj č. 6/99, na str. 46.

Zpráva pro předplatitele

Předplatitelé Jihovýchodní pošty obdrží společně s tímto vydáním knihu:
Marek Vajchr: Proml...čitelnost, Český spisovatel, Praha 1996
Pokud máte zájem podporovat časopis Jihovýchodní pošta v roce 2000, pak zašlete nejlépe částku 100,- Kč (složenkou). Příspěvek by byl považován za dobrovolnou podporu vydávání Jihovýchodní pošty a platil by pro nejbližší dvě čísla, která, jak doufám, vyjdou v roce 2000. Dostanete Jihovýchodní poštu vždy rozšířenou o prémii. Zájemcům je časopis rozesílán i zdarma, do vyčerpání zásob.

Další informace
Adresa redakce: Z. M., Vésky 135, 686 01 Uherské Hradiště
E-mail: jvp.98@post.cz

na úvodní stranu