Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

Martin Škabraha

„POKUŠENÍ SAMO JE BOŽSKÉ“.

VZTAH MEZI POHLAVÍMI V EROTICKÉ REVUE (1930 – 1933)

Erotická revue, vycházející v letech 1930 – 1933 redakcí Jindřicha Štyrského, se do našich čítanek zatím nedostala. Je to škoda. Přispívali do ní autoři jako Vítězslav Nezval, František Halas, Voskovec a Werich (pod pseudonymem Sirius Vokno) či slavná Toyen. Jako celek je tato soukromě vydávaná revue výmluvným svědectvím dobového vlivu francouzského surrealismu na českou kulturu.

Samotné surrealistické hnutí vycházelo ve svých politických i uměleckých projevech (obojí často splývalo) ze změny myšlenkového klimatu západní civilizace na přelomu 19. a 20. století. Tato změna měla mnoho forem, pro něž bylo typické jedno heslo: emancipace. V pozadí slova emancipace ovšem rezonuje další „dějinnotvorný“ termín: pokrok. Pokrok znamená uvolňování nejrůznějších vazeb, které člověku – ať už jednotlivci nebo celým společenstvím (jako v národních hnutích) – zabraňují dojít kýženého ráje na zemi.

Jedním ze způsobů osvobozování evropského člověka z nejrůznějších pout bylo znovuobjevení neredukovatelné tělovosti lidského bytí, jak k němu doŕ}¶(
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist