Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

Renata Kovářová

Poezie

WHISKEY

Dnes peřiny dnů a nocí
plodily tuny kapek whiskey.
Lidé splašení a chtiví
jali se pít jako diví
budoucnosti, minulosti
zázračné moky.
Zavaleni tíhou citovosti,
zapomněli, co se stává,
že žádná žena touze se nepoddává.
že žádný muž hodností se nehonosí.
Všem klesají však opilostí pysky.


POEZIE PROMLOUVÁ

jsem ohněm ve vašich ústech
hořím a můj dým zahaluje vaše tváře
jen se topte, topte se ve mně

ať jsem kdekoliv ve vašich myslích
v ohyzdném okně vašich činů
nezbavíte se mě

nechte mě věrně a jemně plát
uprostřed nedosažných končin
světelných křižovatek snů

na prahu vnímání neskutečných
vizí minulé budoucnosti
jen prosím - nechte mě plátHLAS STÁŘÍ

Modravým kouřem se proplétám,
uši zalehlé,
oči zaslepené,
mrtva i živa.

Uprostřed beznaděje,
bezpráví,
ve světě utrpení.

Skuhravý hlas mě volá
k sobě,
chce se pomstít.

Ta neutuchající zloba
je v každém z nás.

Prosí a poráží stromy
v podobě kapek.
Snáší se lehce na zem.

Jako list stromu odpadá,
tak i mé štěstí se ztrácí.

V odlehlých pustinách nevane ten
známý větřík.

Dusotem kopyt koní
se prodírá křik malých
nevinných dětiček.

Klapot starého psacího stroje.
S každým zvukem odpadá
kousek mě,
mého Já.

A přece s každým písmenem
nabírám na síle.
Jako bujné kořeny stromů.OSUDE NEMĚNNÝ

Osude neměnný
lásko má vyčerpaná
nevěřím na změny
životem uondaná

Sama o sobě jsem bludná planeta
Krysou osamělou ve stoce bych byla
Na láhvi od vína vybledlá etiketa
by mohla být mým opilým symbolem
a korkový špunt byl by bohem mým vyvolen
k činům mně neznámým
Pocity mé trvalým vyznáním
čehokoliv, co vás jen napadne
Slunce, ne, život můj, až zapadne
pak teprve na má slova dojde
až ideál ke svému hrobu dorazí
kolem uvadlých kytek projde
a hospodský sud na mou počest narazí

Na hrobě mém epitaf
který se ostýchám odmítat
Zemřela vírou ve své činy
aniž si vědoma byla
své kolosální vinyZRÁDNÁ CESTA KOLEM SVĚTA

Nabírám citovost
přebírám rozum
hledím
Nemotorný mozek
rozsel kříže všude
kolem mě
Obrazy divočiny
zdivočelé mé JÁ
Snad už slyším jeho řev..
řev motýla, Jime
Jekot neživého mě ničí
Ničí mne vše, co vidím
nejvíce však nezastavitelné

Můj život se nachází zabedněn
ve ztemnělém vagónu
toho nejrychleji se řítícího vlaku
kterému kdy země a příroda
dovolily prohánět se skrze jejich krásy
Nejezdí po kolejích.. ony nemohou skončit
Vlak nemůže vykolejit..

Jsem odsouzena k věčné izolaci,
sama v tom malém prostoru,
já a tma, já a samota, já a můj vagón
Vagón plný smutku
Vagón nejistoty

Zrádná cesta kolem světa
Chci se mýlit - být lidská..

Ve svém vagónku mám malé okénko
(to je jádrem mých problémů)
To okénko bez růžových skel


Opravdu jste ještě nikdy neviděli
ten dlouhatánský vlak řítící se skrze vše?
Škoda..
Já jen.. viděla jsem vás všechny
do jednoho..
I TEBE!DORIAN

Vstupuji v dým
V zeleni štěstí
Mizím tmou

A žádná myšlenka není Smrt
A žádný pláč nevzbudí mne z života
Jen tichý děs prostoupí Ji
Ve skelných očích shlédneš Naději

Uvěříš přítomnosti
Zatratíš minulost

My dva prostoupíme obrazem
jež stárnul za nás
PROROK VYPRAHLÝCH STUDNÍ

Zotročena snem tak divným
Prorokem studní vyprahlých
Ztracena ve smutku údolích
Prolezlá červem bídným

Hledám tvář posetou
písmeny v korunách
Chlubíš se rosetou
v hlavě a v hlubinách

Stíne a obrázku Zlého
ty, který sám sebe zdobíš
mistře uměle Krásného

Světe, do nebe zahleděný
Človíčku, jen ve mně krásníš
Cite, tak krásně podmaněný...RYBA

Dnes jsem navštívila svou dávnou kamarádku.
Rybu.
V tichosti se skrývala pod obrovským kamenem
v mé milované řece.

Řekla jsem: "Rybo, co je s tebou?
Proč se nesměješ jako dřív,
když jsme se vídávaly?
Proč nevyprávíš veselé historky
o rybářích a vodnících?
Proč jen mlčíš?!"

Asi byla mrtvá, protože neodpovídala,
ani okem na mě nepohlédla.UMLČENÁ NENÁVIST PROPLOUVÁ TMOU

Umlčená nenávist proplouvá
tmou nemoderního konce léta

Něžný pohled stárnoucího páva mi
odkrývá Krásno čisté mysli

Bezostyšné oko poezie
Ze žalu roní slzy
prahnoucí po tříštění osobnosti

Tak jako pták prolétá Mírumilovnem
Oblohou
bez strachu z Neočekávaného
Pádu
tak i Já nemyslím na to, že bych
Jí kdy pohlédla do očí

Bojím se Nešťastného
Blednoucího
Rozmrzelého

Škrtím se svými dlouhými prsty
dusím tak, jak jen žena dokáže
Já však nepovolím!

Nesu tíhu pocitu nevlastního
vlastnictví

Láska krouží po čtvercovém
obvodu mého uzeného mozku

Neslyším zvuky
Pouze šum
který pronikne nezničeným
NÁMITKY VZNESENY, DUŠE PŘESTO NEUSPOKOJENA

I.

Můj život je vánočním stromkem,
jenž je zdoben bolestí a smutkem.
Stromek stojící na horkém břehu řeky.
Sám, s opadaným jehličím -
holý, se svými ozdůbkami.

Ztracena v mlze.
Ztracena v šeru.
V šeru kavárny.
V šeru zpěvu,
hlasů nevinných dívek.

Nenáviděna sama sebou.
Vyhostěna ze všech končin.
Zírajíc na měsíc v oparu.
A hledám Mléčnou dráhu
a světlo souznění
a hašišový kouř
a fungl novou dopravní značku.

A štěstí hledala bych též.
A moc - tu bych taky chtěla mít .
A všechno zničit - jako první však sama sebe.A pak bych řvala štěstím.
A zničena bych ulehla vedle svého těla
zohaveného a řvala bych smíchy.
Řvala bych bolestí a studem.
A směs mých výkřiků by se rozléhala
podzimní krajinou.
A všichni Prokletí by vzývali mého ducha.
A už bych si nemyslela,
že jsem byla zrozena pro to,
abych ZEMŘELA!

II.

A zasněžené štíty hor,
ty omšelé nálady
a zvuky,
z nichž čiší strach.
A zapálila bych si cigaretu
a mlčela bych.
A to ticho,
které by se ve mně rozhostilo,
bych určitě kumulovala
do srdcervoucího řevu!

A smích statečné ženy by
mě vůbec nerozházel.
Neboť jsem vnitřně rozervaná
již od svého zrodu.

A vyhlédla bych si na baru
ženu, slečnu, dívku a celou
noc bych si s ní jen povídala.
A pak, brzy k ránu, bychom
se políbily.
A už nikdy bych ji nespatřila.

A spánek můj byl by již
navždy klidným.
A taky bych chtěla spolykat
všechny kapky nočního deště.
A sežrala bych všechny náplně
každé vypsané tužky
A nikdy bych nepsala slohovku
na téma : Lavička v parku

Má nasranost by byla jedinečná.
A má romantika? Zbytečná.

A všechny mědvědy bych hnala
z lesů do propasti;
vstříc osudu
- do sedmihradského království.
A tyto odporné substance by se živily
včelím medem, tajně!
Jako špatný obraz
ještě horšího malíře.

Cítím se jako neořezaná pastelka.
Jako zneuctěná dívka.
Léčím své nelibé stavy
několika desítkami panáků denně.
Léčím svou nesmrtelnost tím,
že se beze smyslů bodám
tou nejostřejší dýkou
přímo do srdce!

III.

ŠÍLÍM!!!!!!

A má krása se ztrácí.

Uniká vniveč!

A slyším, jak se mé ruce třpytí
a nevnímám svůj vlastní pláč,
který probouzí mrzké pudy
prohnilých lidí!

Tolik "zbytečných" věcí
záleží na člověka štěstí
a uspokojení.

IV.

Jste tak krásné, mé milé děti!

Copak hezkého si píšete
do svých sešítků?

© Renata Kovářová; 2000
[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist