Autoři Kontakt Texty - literární čtvrtletník Frogman - váš dýchací přístroj ve světě literatury Scriptorium - návrat na úvodní stránku

BENJAMIN PÉRET

SMRT KRAVÁM A VÁLEČNÝM POLÍM

 1. „Poslední Abencérage“ běžící po střeše mezi komíny vyrostlými z větví oranžovníku obtěžkaného ovocem.
 2. Trhá pomoranč.
 3. Pomoranč padajicí z nebe rozbije se o jeho hlavu.
 4. Hlava „posledního Abencérage" se otáčí.
 5. Rychleji.
 6. Hlava se otáči tak rychle, že už ji není viděti.
 7. Straka nad hlavou „posledního Abencérage“.
 8. Hlava se náhle zastaví.
 9. „Poslední Abencérage“ s rukama zkříženýma padá do ulice.
 10. Jeho vousy rostou.
 11. Ach! Krásné vousy!
 12. Ruce má zakrvácené.
 13. Z jeho prsou vyhřezne srdce.
 14. Za jeho hlavou opouští křoví dlažbu.
 15. V křoví se pohybuje nějaký předmět.
 16. Saladina tvář.
 17. Nahá jako obyčejně.
 18. Skokem se přibližuje (dva kroky dopředu, krok dozadu), držíc oběma rukama kapesník.
 19. Sklání svou tvář nad tvář „posledního Abencérage".
 20. Proč pláče?
 21. Otírá obličej mrtvého svým kapesníkem.
 22. Ah! Krásná krajino na kapesníku!
 23. Salade tančí kolem mrtvoly, držíc svůj kapesník v obou rukou.
 24. Odkládá svůj kapesník na kolena mrtvoly.
 25. Dva králíci.
 26. Blíží se zvolna k mrtvole.
 27. Každý drží růžek kapesníku v hubě.
 28. Odcházejí pozpátku, táhnouce za selžou kapesník, který považují za dýmku.
 29. Dýmka se zvětšuje vůčillledně.
 30. Deset metrů do výšky.
 31. Salade se natáhne po boku mrtvoly.
 32. Zívá.
 33. O čem sní?
 34. Ach! Nestoudné mouchy!
 35. A nyní motýli!
 36. Salade s motýlem mezi nohama.
 37. Jaký div!
 38. Čím dál tím lepší.
 39. Extáze.
 40. „Poslední Abencérage“ je nahý.
 41. Vylézá z díry v sudu.
 42. Ta žena omdlévá.
 43. Oh! Oh!
 44. Ohryzává Saladino koleno.
 45. Okusuje druhé koleno.
 46. Zachraňuje se vřískáním.
 47. Čtyři motýli na končetině jeho těla.
 48. Skleněný automobil podoby ježka v plné rychlosti.
 49. Dvě ňadra vpředu vozu.
 50. Vrhají proudy červeného vína.
 51. Opačným směrem přijíždí kůň na bicyklu.
 52. Srážka.
 53. Gejzír.
 54. Z jedné strany kůň; prázdný automobil je zavřen.
 55. Z druhé strany je kůň i prázdný automobil také zavřen?
 56. Gejzír zmizel.
 57. Po cestě jde zástup farářů stejným krokem.
 58. Před nimi jde kráva.
 59. Papež s pyjem vytetovaným na čele sedí na krávě.
 60. Ruce má třicet centimetrů dlouhé.
 61. Všichni klečí.
 62. Žerte hlínu!
 63. Z krásných očí.
 64. Odkud přicházejí tyto oči?
 65. Váhavost, nerozhodnost.
 66. Na rukou papeže.
 67. Ruce se svírají jako hořící papír.
 68. Listonoš s rukama v kapsách.
 69. Psaní. Pro koho?
 70. Pro Salade.
 71. Obálka dopisu nesmírně se prodlužuje v Saladiných rukou.
 72. Proč se svléká Salade?
 73. – 69.
 74. Listonoš dělá na sousedním poli kotrmelce.
 75. Jaký krásný skopec!
 76. Salade je tak spokojena, tak spokojena!...
 77. Faráři usedají na cesté.
 78. Převaleni do prachu hrají si jak mladí psi, kteří se točí za svými ocasy.
 79. Faráři jsou zabíjeni jeden po druhém.
 80. Poslední má roztrhané břicho.
 81. Běží poblázněný pes.
 82. Přibíhá mezi mrtvé faráře.
 83. Bílé peří ponouká jej, aby každého faráře očenichal.
 84. Pochod oranžovníků.
 85. Zde na cestě.
 86. Jeden s farářem.
 87. Faráři zmizeli do kmenů oranžovníků.
 88. Pád pomorančů.
 89. Pomorančovníky se vzdouvají.
 90. Odchod oranžovníků husím pochodem.
 91. „Jaký strašný pach,“ praví Salade.
 92. To je nesnesitelné!
 93. Salade na cestě.
 94. Kde je listonoš?
 95. Jí živého ptáka.
 96. Čistá voda.
 97. Potapěč.
 98. S rybami se dobře snáší.
 99. S ropuchami rovněž.
 100. Je nemožné, aby se vrátila do volného prostoru.
 101. Objeví se žábry.
 102. Ploutev.
 103. Nuže, odejděte tam!
 104. K prameni.
 105. Pláče.
 106. Kapky vody běží jak myši.
 107. Jaký liják!
 108. K bystřinám.
 109. Řeky běží v hejnech, zabíjí se, bijí se.
 110. Povodeň.
 111. Salade v sudě neseném myšmi.
 112. V moři.
 113. Bouře: viny ementálského sýra házejí sudem na všechny strany.
 114. Nesmírná kypící vlna sýra.
 115. Snad je vržen na pobřeží.
 116. Vlna rokfóru.
 117. Snad se rozbije o skálu parmezánu.
 118. Salade: „Kde jsem?“
 119. Při objevení.
 120. Pole porostlé ostruhami.
 121. Salade trhá jednu ostruhu.
 122. Ostruhy rostou vůčihledně.
 123. Ostruhy v květu.
 124. Klobouk v podobě melounu; jaké krásné ovoce!
 125. Jděme!
 126. Potok.
 127. Z máty!
 128. Stín v potoce.
 129. Pyj!
 130. Salade v potoce.
 131. Pyj přichází do vodního proudu a zastavuje se.
 132. Salade odchází do vodního proudu rozvířeného pyjem.
 133. Hvězdy kolem Salade.
 134. Ona je polyká.
 135. Salade se prochází v noci.
 136. Padá na kmen stromu.
 137. Salade usíná
 138. Sní: „Je třeba; abych odešla, můj manžel ihned vstoupí.“
 139. Je v liknavém autobuse.
 140. Autobus rozmačká krocana.
 141. Rozdrcený krocan plazí se jako ještěrka.
 142. Ambulance, která přijíždí, dělá přemety.
 143. Položí krocana na nosítka z papírků na cigarety.
 144. Krocan v nemocnici.
 145. Za úsviitu: 25 krocanů na nemocničním lůžku.
 146. Salade se probouzí.
 147. 25 krocanů vyběhne z jejích úst.
 148. Tanec krocanů kolem Salade.
 149. Ustrašená Salade.
 150. Utíká.
 151. Oblak vlasů.
 152. Oblak čel.
 153. Oblak očí.
 154. Oblak nosů.
 155. Oblak úst.
 156. Oblak hrdel.
 157. Oblak poprsí.
 158. Oblak paží.
 159. Oblak pyjů.
 160. Oblak noh.
 161. Šek mraků.
 162. Mraky tlačí se jedny přes druhé.
 163. Vrhají se jedny na druhé.
 164. Náprstek padá na zemi.
 165. Koza padá na zemi.
 166. Kbelík na uhlí padá.
 167. Perlový náhrdelník.
 168. Flétna, hrst hřebíků, množství talířů, přijímače TSF, brejle, kostky mýdla, balíčky tabáku, tykev, Newtonova mrtvola, praporečky, sloní kly, obklopené blesky, padají na zemi uprostřed diluviálního deště.
 169. „Poslední Abencérage“ padá oběma nohama současně na tykev.
 170. Zapadá do tykve.
 171. Jeho hlava se ještě ukáže.
 172. Semena tykví klíčí.
 173. Hlava „posledního Abencérage“ obklopenla lesem tykví, které se bez přestání množí.
 174. Pád husy na hlavu „posledního Algcncérage“.
 175. Husa mu okusuje vlasy.
 176. Okusuje mu uši.
 177. Vyštípává mu oči.
 178. Proráží mu lesíku.
 179. Vyzobává mu mozek.
 180. Zasévá semena tykve do prázdné iebky.
 181. Semeno klíčí.
 182. Tykev vyplňuje prázdnotu lebky „posledního Abencérage“.
 183. „Poslední Abencérage“ se vyprostí z tykve, která ho vězní.
 184. Vzhůru!
 185. Švédská gymnastika.
 186. Úzkokolejná železnice.
 187. „Poslední Abencérage“, skáče do vagónku.
 188. Panenský les na horizontě.
 189. Vlak vjíždí do panenského lesa.
 190. Pahorek z melasy.
 191. Vlak se do něho ponořuje.
 192. Vyjíždí obtěžkán koňskými hnáty.
 193. Mezi koňskými hnáty klubko provázků.
 194. Erupce mezi koňskými hnáty.
 195. Oči z řeřavého uhlí.
 196. Zeď z řeřavých očí.
 197. Zeď se zřítí.
 198. Zjevení obchodníka košťaty.
 199. Vlak se zastavuje.
 200. Fazole jsou zralé.
 201. Bídné lože.
 202. Dvě bídná lože.
 203. Plášť hoří.
 204. Slánka.
 205. Obchodník s košťaty je raněn do brady.
 206. Drama v žaludku.
 207. Písčitý břeh zrcadel.
 208. Strach.
 209. Pod vagónkám.
 210. „Poslední Abencérage“ pod vagónkem.
 211. Vysvobodí se a narovná.
 212. Jeho kostra jej opouští.
 213. Utíká pronásledován svou kostrou.
 214. Obchodník košťaty jej sleduje.
 215. Kostra „posledního Abencérage“ upachtí se jeho pronásledováním.
 216. Její čelo jest zpoceno.
 217. Kostra padá vyčerpána.
 218. Obchodník košťaty ji zvedá a nese ji na zádech.
 219. Dohání „posledníllo Abencérage“.
 220. Vrací mu jeho kostru.
 221. „Poslední Abencérage“ jest rozzuřen.
 222. Opět utíká, aby dosáhl své kostry, a rozbije ji na tisíc kusů .
 223. Vlak se vyšine.
 224. Vlak je pronásleduje napříč lesem.
 225. Dolmen před nádražím Saint-Lazare.
 226. Přicházejí na nádraží.
 227. Dolmen hluboce oddychuje.
 228. Kašle.
 229. Kašlaje vyplivuje soby.
 230. Záchvat kašle: stádo sobů.
 231. Běh sobů před nádražím Saint-Lazare.
 232. Generál podupaný soby.
 233. Sobi přeběhli.
 234. Generál se přeměnil v tučného faráře.
 235. „Poslední Abencérage“ uléhá si na dolmen.
 236. Obchodník košťaty uléhá dole.
 237. Tři četníci.
 238. Zatýkají „posledního Abencérage“ a obchodníka košťaty.
 239. Příchod Salade přestrojené za oplatku.
 240. Jeden četník ji spolkne.
 241. Četníci skolí „posledního Abencérage“ a obchodníka košťaty.
 242. Už nejsou než bifteky v rukou.
 243. Rozsekají je.
 244. Bijí je kachními vejci a okoření je.
 245. Jedí je.
 246. Usínají.
 247. Zahnívají.
 248. Návrat sobů.
 249. Sobi sežerou četníky.
Překlad z francouzštiny: Vítězslav Nezval[ rukopisy ] [ texty ] [ potápěč ] [ kotrla.com ] [ scriptorium ]

CNW:Counter
od 19. 9. 2002

TOPlist